HACCP

HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points)

 jest systemem, który identyfikuje, ocenia i opanowuje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności.

KONSTRUKCJA SYSTEMU HACCP

  1. Analiza zagrożeń
  2. Wyznaczanie krytycznych punktów kontroli
  3. Określenie wartości docelowych i tolerancji w punktach krytycznych
  4. Określenie systemów monitorowania punktów krytycznych
  5. Określenie działań korygujących
  6. Określenie systemów weryfikacji
  7. Określenie systemów prowadzenia dokumentacji i zapisów

 

Warto również pamiętać o tym, iż rozporządzenie nr 852/2004/WE dotyczące higieny środków i produktów spożywczych nakłada na przedsiębiorców obowiązek stosowania zasad systemu HACCP, niezależnie czy ich domeną jest produkcja, przetwórstwo, magazynowanie, transport, dystrybucja, czy dostarczanie żywności.

CMS Web design - Tworzenie stron www