GHP – Dobra Praktyka Higieniczna  (Good Hygiene Practice)

Działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna (Good Manufacturing Practice)

Działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja żywności oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodną z przeznaczeniem.

Zasady GMP i GHP obejmują elementy produkcji żywności uwzględniając sprawy sanitarno-higieniczne:

  1. budynki i otoczenie
  2. surowce i materiały pomocnicze
  3. maszyny i urządzenia
  4. personel
  5. przechowywanie i magazynowanie
  6. opakowanie, dystrybucja i transport gotowych wyrobów
  7. pomieszczenia socjalne
CMS Web design - Tworzenie stron www